nawias


nawias
nawias {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. nawiassie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'znak graficzny w postaci dwóch łuków oddzielający od reszty tekstu wyrazy lub zdania wtrącone, uzupełniające treść, dopowiedzenia itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Tę uwagę umieść w nawiasie. Otworzyć, zamknąć nawias. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'znak matematyczny w postaci dwóch łuków lub klamer, wskazujący na kolejność działań w równaniu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nawias kwadratowy, okrągły.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}być [zostać, znaleźć się] poza nawiasem społeczeństwa; wyrzucać – wyrzucić {{/stl_10}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}poza nawias [za burtę]; znaleźć się [znajdować się, być, pozostawać] poza nawiasem {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • nawias — m IV, D. u, Ms. nawiassie; lm M. y 1. «znak pisarski, zwykle w kształcie pary łuków (także: każdy z tych łuków), oddzielający wyrazy lub zdania wtrącone albo uboczne wyjaśnienia, uwagi» Otworzyć, zamknąć nawias. Ująć, wziąć coś w nawias. Napisać …   Słownik języka polskiego

  • nawias — 1. Być, czuć się, pozostawać, znajdować się itp. poza nawiasem czegoś «być, czuć się, pozostawać, znajdować się itp. poza czymś, czuć się zbędnym, nie brać w czymś udziału, być odsuniętym, usuniętym od czegoś»: Znam wyjątkowo sprawną fizycznie… …   Słownik frazeologiczny

  • postawić — 1. Postawić gdzieś stopę, nogę (pierwszy raz) «być gdzieś, znaleźć się gdzieś (po raz pierwszy)»: (...) człowiek po raz pierwszy w dziejach ludzkości miał zamiar postawić stopę na Księżycu. C. Kuriata, Spowiedź. Niemal od pierwszej chwili, gdy… …   Słownik frazeologiczny

  • stawiać — cały dom na nogi zob. dom 8. Stawiać coś komuś przed oczy zob. postawić 2. Stawiać coś pod znakiem zapytania zob. znak 7. Stawiać kogoś, coś na nogi; coś stawia kogoś, coś na nogi zob. noga 23. Stawiać kogoś, coś na piedestale zob. piedestał 1.… …   Słownik frazeologiczny

  • usunąć — Usuwać kogoś, coś w cień «sprawiać, że ktoś, coś traci na znaczeniu, spychać kogoś, coś do podrzędnej roli»: (...) w ostatnich latach kończącego się wieku XIX Młoda Polska była już faktem dokonanym. Tetmajer, Przybyszewski, Kasprowicz, Wyspiański …   Słownik frazeologiczny

  • usuwać — kogoś, coś w cień «sprawiać, że ktoś, coś traci na znaczeniu, spychać kogoś, coś do podrzędnej roli»: (...) w ostatnich latach kończącego się wieku XIX Młoda Polska była już faktem dokonanym. Tetmajer, Przybyszewski, Kasprowicz, Wyspiański i… …   Słownik frazeologiczny

  • wyłączyć — kogoś poza nawias (czegoś) zob. nawias 3 …   Słownik frazeologiczny

  • wyłączać — Wyłączyć kogoś poza nawias (czegoś) zob. nawias 3 …   Słownik frazeologiczny

  • wyrzucać – wyrzucić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}poza nawias [za burtę] {{/stl 13}}{{stl 7}} wyłączać kogoś z jakiejś społeczności, pozbawiać kogoś jego praw, znaczenia i możliwości działania w danej grupie; odosabniać, izolować kogoś : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Czesław Dźwigaj — during festivities of Kraków s Hunter s Guild in 2008 Czesław Dźwigaj (born June 18, 1950 in Nowy Wiśnicz) is a Polish artist, sculptor, and professor. Creator of numerous monuments, he is most often associated with monuments of Pope John Paul II …   Wikipedia